For en ansatt

La meg gjette… Viste forholdet til arbeidsgiveren i Norge seg å ikke være så bekymringsløs som det virket i begynnelsen? Jeg vil hjelpe deg med å ta kontrollen tilbake, gjenopprette kontroll over din profesjonelle situasjon og håndheve dine rettigheter.

Hvordan jeg kan hjelpe deg

Jeg kan effektivt navigere på det norske arbeidsmarkedet. Jeg vet nøyaktig hva og når man skal gjøre for å håndtere kaos og gi deg standarden på profesjonelle relasjoner du fortjener.

Å løse konflikter før de når retten

Jeg hjelper med å løse kritiske situasjoner mellom ansatt og arbeidsgiver på en vennlig måte FØR de kommer for rettens ansikt, og sparer mine kunder for stresset som er forbundet med rettssaker.

Arbeidsrett

Visste du at den norske arbeidslovgivningen nesten alltid setter deg – arbeidstakeren først? Hvis det er vanskelig for deg å hevde dine arbeidstakerrettigheter, er det verdt å søke hjelp.

Kontakt med arbeidsgiver

Jeg representerer mine kunder i forhold til arbeidsgiveren, når språkbarrieren eller ukjennskap til regelverket blir en hindring i å sikre sikkerhet og full komfort på jobben.

Kontraktforhandlinger

Utmerket kjennskap til det norske arbeidsmarkedet lar meg sørge for at kontraktene som mine kunder signerer gir dem de best mulige ansettelsesstandardene.

Det er ingen tid å miste.
Ta vare på din profesjonelle situasjon.

Kontakt meg og se hvor enkelt det er å gjenopprette kontroll over din posisjon i arbeidsmarkedet i Norge.