Mekling

Jeg tror på dialog. Min erfaring som mekler viser at uavhengig av konfliktens vekt og kompleksitet, kan man finne en løsning med den rette tilnærmingen som vil tilfredsstille alle parter.

Hvilke meklinger utfører jeg

Forretningsmekling

Jeg hjelper med å løse konflikter mellom selskaper som ikke klarer å finne en måte å komme til enighet på. Jeg støtter partene i å utvikle en løsning som tillater å løse konflikten på en måte som fullt ut beskytter klientens interesser uten behov for rettslig krav.

Arbeidsmekling

Hvor det er mennesker, oppstår det konflikter og interessekonflikter. I rollen som mekler hjelper jeg med å finne en løsning som tar hensyn til behovene til begge parter, for eksempel på linjen

  • ansatt-ansatt
  • leder-ansatt
  • firma-ansatt
  • team-ansatt
  • team-team

Det er ingen tid å miste.
Få effektiv støtte