Ładuję baterie, by pomagać jeszcze skuteczniej

Do 17 lipca jestem na urlopie. W tym czasie kontakt w sprawie współpracy może być utrudniony. Jeśli sprawa jest bardzo pilna, napisz na post@malgorzatadurczyk.no - postaram się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie możliwe.

Butikkregler

Gjeldende versjon fra 1. oktober 2023

Disse vilkårene gjelder for kjøp av fysiske produkter, opplæringstjenester samt tilgang til digitalt innhold og tjenester som tilbys på nettsiden: https://malgorzatadurczyk.no. I de videre bestemmelsene vil den delen av nettsiden som muliggjør kjøp bli referert til som «Butikken».

Her finner du regler om inngåelse av avtaler, deres vilkår, informasjon relevant for forbrukere, samt klage- og angrerett prosedyrer. Avtalen inngås ved å legge inn en bestilling på butikkens nettside.

Presentasjonene på Butikkens nettside og i Vilkårene er ikke et tilbud i henhold til sivilrettsloven, men kun en invitasjon til å legge inn tilbud. Ved spørsmål om Vilkårene, vennligst kontakt oss på e-post: post@malgorzatadurczyk.no eller telefon: +4745671034.

Selger og tjenesteleverandør:
Mekling og konsultasjon Malgorzata Durczyk
Sandervegen 49
2100 Skarnes
Org. Nr.: 929 322 967

Hvem er vilkårene rettet mot?
Vilkårene gjelder for alle butikkens kunder – både privatpersoner og næringsdrivende.

Definisjoner brukt i vilkårene:
– «M&K» betyr Mekling og konsultasjon Malgorzata Durczyk.
– «Kunden» kan være Forbruker, Næringsdrivende eller Næringsdrivende som benytter forbrukerrettigheter, avhengig av konteksten.
– «Digitalt innhold» er data generert og levert digitalt.
– «Digital tjeneste» er en tjeneste som gjør det mulig å opprette, behandle og lagre data i digital form eller gjøre dem tilgjengelige.
– «Produkt» kan være fysisk vare, opplæring eller tilgang til digitalt innhold/tjenester som tilbys av M&K.
– «Opplæring» er en utdanningstjeneste levert i henhold til beskrivelsen fra M&K.
– «Konsultasjon» er et individuelt møte med kunden, enten online eller personlig.
– «Pris» er beløpet uttrykt i norske kroner, inkludert skatt, som er skyldig M&K for gjennomføring av avtalen.
– «Avtale» inngås mellom M&K og kunden gjennom butikken eller et annet fjern kommunikasjonsmiddel som e-post.
– «Bestilling» er Kundens intensjon om å inngå en Avtale på avstand, gjort gjennom skjemaet tilgjengelig i butikken.
– «Arbeidsdag» betyr dager fra mandag til fredag, unntatt offentlige helligdager.
– «Startpris» er prisen som produktet først ble tilbudt i butikken.
– «Siste laveste pris de siste 30 dagene» er den laveste prisen produktet har hatt i butikken de siste 30 dagene.
– «Kampanjepris» er en redusert pris på produkter som er annonsert av M&K.

Bruk av nettbutikken
Disse vilkårene er tilgjengelige gratis for alle brukere før inngåelse av avtalen, i en form som muliggjør nedlasting, reproduksjon og lagring ved bruk av kundens system.

For å bruke butikken, må brukeren oppfylle visse tekniske krav, inkludert å ha tilgang til en enhet med Internett, et oppdatert operativsystem, en moderne nettleser og en e-postadresse. Brukeren bør også være klar over risikoene ved bruk av Internett, inkludert netthandel, og sikre enheten sin deretter.

Før inngåelse av avtalen, må brukeren gjøre seg kjent med disse vilkårene. Ikke å akseptere vilkårene betyr å avstå fra kjøp i butikken. Inngåelse av avtalen med M&K innebærer aksept av vilkårene og en forpliktelse til å overholde dem.

Prisene på alle produkter i butikken er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift.

Kundens forpliktelser i butikken inkluderer:
– Å oppgi sanne, oppdaterte og nødvendige opplysninger i skjemaene som er tilgjengelige i butikken, og å holde dem oppdatert, inkludert personopplysninger, i forbindelse med inngåtte avtaler.
– Å betale den avtalte prisen og andre gebyrer i tide.

Produkter kan tilbys i butikken som forhåndsbestillinger eller i kampanjer, med vilkår som er beskrevet i detalj i butikken.

Ved tilbud av et produkt i kampanje, skiller M&K disse produktene ut med en kampanjepris og viser den laveste prisen fra de siste 30 dagene.

Bruk av elektroniske tjenester i butikken
Bruken av handlekurven begynner når kunden legger til det første produktet i handlekurven.
Handlekurv-tjenesten tilbys gratis. Det er en engangs tjeneste som avsluttes når kunden legger inn en bestilling.

Alle klager på elektroniske tjenester kan sendes via e-post til M&K.
M&K svarer på klager uten opphold, senest innen 14 dager etter mottak. For å fremskynde klageprosessen anbefales det at Kunden oppgir detaljerte opplysninger og omstendigheter knyttet til klagen.

Prosess for inngåelse og gjennomføring av avtaler samt betaling i M&K butikken
Bestilling og inngåelse av avtaler for produkter gjennom M&K er mulig via butikkens nettside.
Beskrivelse av hovedegenskapene og spesifikasjonene til produktet finnes på den individuelle produktets side i butikken.

Inngåelse av en avtale med M&K krever at Kunden legger inn en bestilling i henhold til følgende retningslinjer:
Avtalen inngås når kunden legger inn en bestilling ved bruk av bestillingsskjemaet på butikkens nettside, og M&K bekrefter bestillingen ved å sende en e-post til adressen oppgitt av kunden.
Avtalen innebærer at M&K forplikter seg til å levere produktet, gjennomføre konsultasjonen, opplæringen eller gi tilgang til digitalt innhold eller tjenester for den avtalte prisen.
Muligheten til å legge inn bestillinger er tilgjengelig hele døgnet, 7 dager i uken.
bestillinger hos M&K gjøres ved å legge produktet i handlekurven, deretter gå til bestillingsskjemaet og sjekke nøyaktigheten av de nødvendige opplysningene for å inngå og gjennomføre avtalen.
Feilaktige eller falske opplysninger fra kunden kan hindre gjennomføring av avtalen. Innlegging av bestilling krever riktig utfylling av bestillingsskjemaet, inkludert Kundens personopplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, leveringsadresse og informasjon om produktet, dets mengde, leveringssted og betalingsmåte.
Etter å ha fylt ut bestillingsskjemaet, vil en oppsummering av bestillingen vises.
Forretningskunder bør i tillegg oppgi firmanavn og, ved behov for en MVA-faktura, faktureringsopplysninger.
Ved innlegging av bestilling må kunden akseptere vilkårene, personvernreglene til M&K og foreta betaling for produktet.
Klikk på knappen «Bestill og betal» (eller en annen tilsvarende betydning) tilsvarer et kjøpetilbud for det valgte produktet.
Kunden kan gjøre endringer i handlekurven inntil bestillingen er lagt inn.
Etter å ha lagt inn bestillingen, vil kunden motta en e-post med bekreftelse på mottak og start av verifikasjon.
Avtalen inngås når M&K bekrefter mottak av bestillingen via e-post. Ved behov for betaling basert på faktura utstedt av M&K, forplikter kunden seg til å betale hele beløpet innen den angitte fristen.
Ved avslag på tilbudet fra M&K, inngås ikke avtalen, og M&K returnerer kundens betalinger innen 14 dager.
Kunden vil motta en e-post med Bestilling oppsummering og en brief for å tilpasse tjenesten til kundens behov.
M&K tilbyr kun elektroniske betalinger via nettsiden.
M&K larger ikke kundens betalingskortdata.

Tilgjengelig digitalt innhold og tjenester i M&K butikken
Butikken tilbyr ulike Digitalt innhold og tjenester, inkludert dokumentasjon for næringsdrivende og utviklings- og opplæringsmateriale. I henhold til avtalen som inngås i henhold til disse vilkårene, gir M&K Kundene tilgang til valgt digitalt innhold og/eller tjenester, avhengig av deres individuelle bestilling.
Gjennomføring av bestillingen fra M&K innebærer å gi kunden tilgang til innholdet som samsvarer med bestillingen.
Prisene for digitalt innhold og tjenester er tydelig presentert på butikkens nettside og under bestillingsprosessen. Alle priser på butikkens nettside er bruttopriser, som inkluderer alle gjeldende avgifter.
Ulike varianter av digitalt innhold og tjenester kan variere i omfang og nivå av tilgang til materialer, avhengig av deres karakter og varighet.

Deltakelse i opplæring organisert av M&K
Kunder som har kjøpt opplæring i M&K Butikken har rett til å endre avtalt dato for opplæringen én gang til en annen tilgjengelig dato i butikkens tilbud. For å gyldiggjøre endringen, må den meldes til M&K via e-post til post@malgorzatadurczyk.no, senest 14 dager før planlagt opplæringstid. Endring av opplæringstid er kun mulig hvis M&K har ledige plasser på den nye opplæringstiden. Administrasjonsgebyrer på 800 kr inkludert MVA påløper for endring av opplæringstid initiert av kunden.
M&K forbeholder seg retten til å endre opplæringstiden av viktige grunner, for eksempel force majeure, men alltid i samarbeid med kunden for å fastsette en ny passende dato.
Hvis kunden ikke deltar i den kjøpte opplæringen som ble avholdt på den opprinnelige datoen, mister kunden muligheten til å delta i fremtidige økter av samme opplæring, selv om M&K arrangerer flere økter av den samme opplæringen. I slike tilfeller har ikke M&K plikt til å refundere noen midler til kunden. Kundens fravær betyr at de ikke møtte opp på opplæringens starttidspunkt og sted, noe som resulterer i ingen rett til refusjon fra M&K.

Konsulenttjenester tilbys av M&K
Omfang av tilbudte tjenester
M&K tilbyr 60-minutters konsultasjoner innen ledelse og rådgivning. Vi tilbyr konsultasjoner i tre alternativer: online, på vårt kontor i Skarnes og med mulighet for å reise til kunden (innen en avstand på 100 km fra Skarnes).

Bestilling av konsultasjoner
For å avtale en konsultasjon, vennligst bestill via vår nettside.

Tilgjengelige konsultasjon former
– Online konsultasjon.
– Konsultasjon i Skarnes.
– Konsultasjon med reise til kunden. Jeg tilbyr å reise til kundens kontor eller et annet sted innen en avstand på 100 km fra Skarnes.

Betaling og avbestillingsvilkår
Betaling for konsultasjonen gjøres ved bestilling.
Ved behov for avbestilling, vennligst kontakt oss minst 24 timer før avtalt tid for å kunne flytte avtalen til en annen tid uten ekstra kostnader.

Merknader og forbehold
M&K forbeholder seg retten til å endre konsultasjon tidspunktet på grunn av uforutsette omstendigheter, og informerer kunden om det nye tidspunktet umiddelbart.
M&K er ikke ansvarlig for tekniske problemer på kundens side som kan påvirke online konsultasjoner.

Bestillingsprosess for dokumentasjon
Bestilling av dokumenter gjøres ved å velge dem i vår nettbutikk og betale for dem.
Etter betaling mottar kunden et brief skjema som må fylles ut for å kunne utarbeide den bestilte dokumentasjonen.
Kunden er forpliktet til å fylle ut og sende det utfylte briefskjemaet til den oppgitte e-postadressen.
Etter mottak av brief skjemaet forplikter M&K seg til å utarbeide og levere dokumentasjonen innen 7 arbeidsdager.
Kunden er ansvarlig for nøyaktigheten og fullstendigheten av opplysningene som er gitt i briefskjemaet.
M&K garanterer konfidensialitet for alle opplysninger som gis.
M&K forbeholder seg retten til å avvise bestillingen ved mangler eller uklarheter i brief skjemaet.
M&K er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av feilaktige eller ufullstendige opplysninger gitt av kunden.

Opphavsrett og lisens
Kundens forpliktelser
Kunden er forpliktet til å overholde reglene som er angitt i disse vilkårene for bruk av innhold som tilbys i butikken samt innholdet i opplæringene.

Begrensninger på bruk
Kunden har rett til å bruke det kjøpte produktet kun til personlig bruk, med mindre produktbeskrivelsen sier noe annet.

Forbud mot deling
Kunden har ikke lov til å distribuere innholdet i opplæringene eller det digitale innholdet.

Lisensvilkår
Lisensen som gis til kunden gir ikke rett til:
– Å distribuere innhold, inkludert produktene, tilgjengelig på butikkens nettside kommersielt eller mot betaling.
– Å distribuere innhold, inkludert produktene, tilgjengelig på butikkens nettside gratis.

Angrerett for avtalen
Angrerett for digitale tjenester
Hvis forbrukeren eller næringsdrivende som benytter forbrukerrettigheter samtykker til å starte levering av digital tjeneste eller delta på opplæring før angrefristens utløp, og tjenesten er utført av M&K, mister de retten til å angre på avtalen.

Unntak for elektroniske tjenester
Hvis M&K har utført elektroniske tjenester med uttrykkelig samtykke fra Forbrukeren eller Næringsdrivende som benytter forbrukerrettigheter, som ble informert om tap av angrerett etter at tjenesten er utført, har de ingen rett til å angre.

Angrerett for forbrukere
Kunden har ingen rett til å angre på avtalen uten å oppgi grunn. Bruk av digitalt innhold eller tjenester før 14 dager fra kjøp medfører tap av angrerett.
Forbrukeren eller næringsdrivende som benytter forbrukerrettigheter kan angre på at en avtale inngått på avstand uten å oppgi grunn innen 14 dager etter levering av produktet.

Angre prosedyre
For å angre på avtalen, må kunden informere M&K om sin beslutning ved å sende en erklæring via e- post eller e-post. De kan bruke skjemaet som er tilgjengelig nedenfor vilkårene.

Refusjon av betalinger
Ved angre på avtalen forplikter M&K seg til å refundere alle mottatte betalinger fra forbrukeren eller næringsdrivende som benytter forbrukerrettigheter.

Metoder for løsning av tvister og klager for forbrukere hos M&K
Utenomrettslig konfliktløsning
M&K godtar å løse potensielle konflikter som oppstår fra inngåtte avtaler gjennom mekling eller minnelige forhandlinger. Detaljer om prosedyren vil bli avtalt mellom partene involvert i konflikten.

Juridisk kompetanse og gjeldende lov
Konflikter knyttet til tjenestene som tilbys av M&K er underlagt de alminnelige domstolers jurisdiksjon. Lovene som gjelder i slike tilfeller er Norges lover.

Regler for Ikrafttredelse og endring av vilkårene
Oppdateringer av vilkårene
M&K har rett til å gjøre endringer i vilkårene av viktige grunner, slik som endringer i prosessen for inngåelse av avtaler, nye lovbestemmelser, innføring av nye produkter eller endringer i IT-systemene.

Bruk av endrede vilkår
For avtaler inngått før endringene i vilkårene gjelder versjonen som var gjeldende på dagen for avtaleinngåelsen. Endringer i vilkårene trer i kraft 14 dager etter deres publisering.

Juridisk grunnlag for vilkårene
Vilkårene er i samsvar med norsk lov.

Bruk av bilde under opplæring
Samtykke til bruk av bilde
M&K informerer om at deltakerens bilde kan tas opp under opplæring (inkludert opplæring, coaching session, webinarer), som kunden samtykker til ved å legge inn en bestilling. M&K kan bruke dette materialet, inkludert bilder og opptak, på nettsiden, sosiale medier eller på Internett for promotering og reklame av butikken og de tilbudte produktene og opplæringene.

Mulighet for tilbaketrekking av samtykke
Kunden har rett til å trekke tilbake sitt samtykke til bruk av sitt bilde når som helst ved å sende en erklæring til M&Ks e-postadresse.

Personvern
Behandling av personopplysninger
Kundens personopplysninger behandles av M&K, som er dataansvarlig for disse opplysningene.

Innsending av personopplysninger
Innsending av personopplysninger av kunden er frivillig, men nødvendig for å bruke enkelte elektroniske tjenester og inngå avtaler.

Personvern regler
Mer informasjon om behandling av personopplysninger finnes i personvernreglene tilgjengelig på butikkens nettside.