Regulamin sklepu M&K

.

Wersja aktualna od 1 listopada 2023 r.

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu produktów fizycznych, usług szkoleniowych oraz dostępu do treści i usług cyfrowych oferowanych na stronie internetowej: https://malgorzatadurczyk.no. W dalszych postanowieniach, część witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów będzie określana jako „Sklep”.

Znajdziesz tu zasady dotyczące zawierania umów, ich warunków, informacji relevantnych dla konsumentów, a także procedury reklamacyjnej i odstąpienia od umowy. Umowa zawierana jest przez złożenie zamówienia na stronie Sklepu.

Prezentacje na stronie Sklepu oraz w Regulaminie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert. W przypadku pytań odnośnie Regulaminu prosimy o kontakt na adres e-mail: post@malgorzatadurczyk.no lub telefonicznie pod numerem +4745671034.

Sprzedawca i usługodawca:
Mekling og konsultasjon Malgorzata Durczyk
Sandervegen 49
2100 Skarnes
Org. Nr.: 929 322 967

Do kogo skierowany jest Regulamin?

Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów Sklepu – osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Definicje użyte w Regulaminie:
 1. „M&K” oznacza Mekling og konsultasjon Malgorzata Durczyk.
 2. „Klient” – może być Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą korzystającym z praw konsumenta, w zależności od kontekstu.
 3. „Treści cyfrowe” to dane wygenerowane i dostarczane cyfrowo.
 4. „Usługa cyfrowa” to usługa umożliwiająca tworzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych w formie cyfrowej lub ich udostępnianie.
 5. „Produkt” – może być towar fizyczny, szkolenie lub dostęp do treści/usług cyfrowych oferowanych przez M&K.
 6. „Szkolenie” – usługa edukacyjna świadczona zgodnie z opisem przez M&K.
 7. „Konsultacja” – indywidualne spotkanie z Klientem, online lub osobiście.
 8. „Cena” – kwota wyrażona w koronach norweskich, zawierająca podatki, należna M&K za realizację umowy.
  „Umowa” – zawierana jest między M&K a Klientem poprzez Sklep lub inny środek komunikacji na odległość, tak jak e-mail.
 9. „Zamówienie” – to intencja Klienta do zawarcia Umowy na odległość, złożona poprzez formularz dostępny w Sklepie.
 10. „Dzień roboczy” – oznacza dni od poniedziałku do piątku, wyłączając święta państwowe.
  „Cena początkowa” – to cena, po której Produkt pojawił się w Sklepie.
 11. „Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni” – najniższa cena Produktu w Sklepie w ciągu minionych 30 dni.
 12. „Cena Promocyjna” – obniżona cena Produktów w ramach promocji ogłoszonej przez M&K.
Zasady Korzystania z Sklepu Internetowego
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie dla każdego Użytkownika przed zawarciem umowy, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtworzenie i zachowanie przy użyciu systemu klienta.
 2. Aby korzystać ze Sklepu, użytkownik musi spełniać określone Wymagania Techniczne, w tym mieć dostęp do urządzenia z Internetem, zaktualizowany system operacyjny, nowoczesną przeglądarkę internetową oraz adres e-mail. Użytkownik powinien również być świadomy ryzyk związanych z korzystaniem z Internetu, w tym zakupów online, i odpowiednio zabezpieczyć swoje urządzenie.
 3. Zanim Użytkownik zawrze umowę, musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieakceptowanie jego warunków oznacza rezygnację z zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z M&K oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 4. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie są podane w norweskich koronach i zawierają podatek VAT.
 5. Klient Sklepu zobowiązany jest do:
  a) podawania prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych w formularzach dostępnych w Sklepie oraz do ich bieżącej aktualizacji, w tym danych osobowych, w związku z zawieranymi Umowami;
  b) terminowej zapłaty ustalonej Ceny i innych opłat.
 6. Produkty mogą być oferowane w Sklepie jako przedpremiera lub w ramach Promocji, których warunki są szczegółowo opisane w Sklepie.
 7. W przypadku oferowania Produktu w Promocji, M&K wyróżnia takie produkty ceną promocyjną oraz podaje najniższą cenę z ostatnich 30 dni.

   

Wykorzystanie Usług Elektronicznych w Sklepie
 1. Użytkowanie funkcji Koszyka zaczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 2. Usługa Koszyk oferowana jest bez opłat. Jest to usługa jednorazowa, kończąca się w momencie składania przez Klienta Zamówienia.
 3. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Usług Elektronicznych można zgłaszać drogą mailową do M&K.
 4. M&K odpowiada na reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Dla przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się, aby Klient podał w treści reklamacji szczegółowe informacje i okoliczności związane z jej przedmiotem.
Proces Zawierania i Wykonywania Umowy oraz Płatności w Sklepie M&K
 1. Składanie Zamówień i zawieranie Umów dotyczących Produktów przez M&K możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. Opis głównych właściwości Produktu oraz jego specyfikacji znajduje się na indywidualnej stronie każdego Produktu w Sklepie.
 3. Zawarcie Umowy z M&K wymaga wcześniejszego złożenia Zamówienia przez Klienta, zgodnie z poniższymi wytycznymi.
 4. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie, gdy Klient złoży Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia na stronie Sklepu, a M&K potwierdzi to zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 5. Umowa obejmuje zobowiązanie M&K do dostarczenia Produktu, realizacji Konsultacji, Szkolenia lub udostępnienia Treści Cyfrowych lub Usług za ustaloną Cenę.
 6. Możliwość składania Zamówień jest dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 7. Zamówienia w M&K realizowane są przez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie przejście do Formularza Zamówienia i sprawdzenie poprawności danych wymaganych do zawarcia i realizacji Umowy.
 8. Podanie przez Klienta nieaktualnych lub fałszywych danych może uniemożliwić realizację Umowy. Złożenie Zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia, w tym danych osobowych Klienta takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz informacji o Produkcie, jego ilości, miejscu dostawy i sposobie płatności.
 9. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 10. Klienci biznesowi powinni podać dodatkowo nazwę firmy oraz, w przypadku potrzeby faktury VAT, dane do jej wystawienia.
 11. Składając Zamówienie, Klient musi zaakceptować warunki Regulaminu, politykę prywatności M&K oraz dokonać płatności za Produkt.
 12. Kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” (lub innego o równoważnym znaczeniu) jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu wybranego Produktu.
 13. Klient może dokonać zmian w Koszyku aż do momentu złożenia Zamówienia.
 14. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania i rozpoczęcia weryfikacji.
 15. Umowa jest zawierana, gdy M&K potwierdzi przyjęcie Zamówienia przez e-mail. W przypadku konieczności zapłaty na podstawie faktury wystawionej przez M&K, Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty w określonym terminie.
 16. W przypadku odrzucenia oferty przez M&K, Umowa nie zostaje zawarta, a M&K zwraca Klientowi dokonane płatności w ciągu 14 dni.
 17. Klient otrzyma na e-mail podsumowanie Zamówienia oraz brief do wypełnienia, co pozwoli M&K dostosować usługę do jego potrzeb.
 18. M&K oferuje wyłącznie płatności elektroniczne za pośrednictwem strony.
 19. M&K nie przechowuje danych kart płatniczych Klientów.
Dostępne Treści i Usługi Cyfrowe w Sklepie M&K
 1. Sklep M&K oferuje różnorodne Treści i Usługi Cyfrowe, które obejmują między innymi dokumentacje dla przedsiębiorców oraz materiały rozwojowe i edukacyjne. W ramach umowy zawieranej zgodnie z niniejszym Regulaminem, M&K zapewnia Klientom dostęp do wybranych Treści Cyfrowych i/lub Usług Cyfrowych, zależnie od ich indywidualnego Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia przez M&K polega na zapewnieniu Klientowi dostępu do Treści zgodnych z jego Zamówieniem.
 3. Ceny za Treści i Usługi Cyfrowe są wyraźnie przedstawione na stronie internetowej Sklepu oraz podczas procesu składania Zamówienia. Wszystkie ceny na stronie Sklepu są cenami brutto, które zawierają wszelkie obowiązujące podatki.
 4. Różne warianty Treści i Usług Cyfrowych mogą się różnić zakresem i poziomem dostępu do materiałów, w zależności od ich charakteru i czasu trwania.
Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach Organizowanych przez M&K
 1. Klient, który zakupił Szkolenie w Sklepie M&K, ma prawo do jednokrotnej zmiany ustalonego terminu Szkolenia na inny, dostępny w ofercie Sklepu. Aby zmiana terminu była ważna, należy ją zgłosić do M&K mailowo na adres post@malgorzatadurczyk.no, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Realizacja zmiany terminu Szkolenia jest możliwa tylko w przypadku, gdy M&K posiada wolne miejsca na nowy termin Szkolenia. Za zmianę terminu Szkolenia z inicjatywy Klienta naliczane są opłaty administracyjne w wysokości 800 kr brutto.
 2. M&K zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia z ważnych przyczyn, na przykład z powodów losowych, lecz zawsze w porozumieniu z Klientem, aby ustalić nowy dogodny termin.
 3. W sytuacji, gdy Klient nie weźmie udziału w zakupionym Szkoleniu, które odbyło się w pierwotnie wybranym terminie, traci możliwość uczestnictwa w tym Szkoleniu w przyszłości, nawet jeśli M&K zorganizuje kolejne sesje tego samego Szkolenia. W takim przypadku, M&K nie ma obowiązku zwracać Klientowi żadnych środków. Brak uczestnictwa Klienta oznacza jego nieobecność w miejscu i czasie rozpoczęcia Szkolenia, co skutkuje brakiem możliwości zwrotu jakichkolwiek środków przez M&K.
Usługi Konsultacyjne Oferowane przez M&K
 1. Zakres Oferowanych Usług
  M&K świadczy 60-minutowe konsultacje z obszaru zarządzania i doradztwa. Oferujemy konsultacje w trzech opcjach: zdalnie, w naszym biurze w Skarnes oraz z możliwością dojazdu do klienta (do odległości 100km od Skarnes).
 2. Rezerwacja Konsultacji
  Aby umówić się na konsultację, prosimy o dokonanie rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Dostępne Formy Konsultacji
  Konsultacja Online.
  Konsultacja w Skarnes.
  Konsultacja z dojazdem do Klienta. Zapewniam dojazd do biura klienta lub innego miejsca w odległości do 100km od Skarnes.
 4. Płatność i Warunki Anulacji
  Opłata za konsultację jest pobierana w trakcie dokonywania rezerwacji.
  W przypadku konieczności odwołania spotkania, prosimy o kontaktowanie się z nami przynajmniej 24 godziny przed umówionym terminem, aby umożliwić przesunięcie spotkania na inny termin bez dodatkowych kosztów.
 5. Uwagi i Zastrzeżenia
  M&K zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji z powodu nieoczekiwanych okoliczności, informując klienta o nowym terminie niezwłocznie.
  M&K nie odpowiada za problemy techniczne po stronie klienta, które mogą wpłynąć na konsultacje online.
Proces Zamówienia Dokumentacji
 1. Zamówienie dokumentu realizowane jest poprzez wybór go w naszym sklepie internetowym i dokonanie płatności.
 2. Po zaksięgowaniu płatności, klient otrzymuje formularz briefu do wypełnienia, który jest niezbędny do przygotowania zamówionej dokumentacji.
 3. Klient ma obowiązek wypełnić i odesłać wypełniony brief na podany adres e-mail.
 4. Po otrzymaniu briefu, M&K zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia dokumentacji w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych zawartych w briefie.
 6. M&K gwarantuje zachowanie poufności wszelkich przekazanych informacji.
 7. M&K zastrzega prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku braków lub niejasności w briefie.
 8. M&K nie jest odpowiedzialna za opóźnienia spowodowane przez nieprawidłowe lub niekompletne informacje dostarczone przez klienta.
Prawa Autorskie i Licencja
 1. Zobowiązania Klienta
  Klient jest zobligowany do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie dotyczących korzystania z treści oferowanych w Sklepie oraz z treści Szkoleń.
 2. Ograniczenia Użytkowania
  Klient ma prawo do wykorzystywania zakupionego Produktu jedynie do użytku osobistego, chyba że opis Produktu stanowi inaczej.
 3. Zakaz Udostępniania
  Klientowi zabrania się rozpowszechniania treści Szkoleń oraz Treści cyfrowych.
 4. Warunki Licencji
  Licencja przyznana Klientowi nie uprawnia do:
  Zarobkowego ani odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu w jakiejkolwiek formie.
  Rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu w sposób nieodpłatny.
Warunki Odstąpienia od Umowy
 1. Odstąpienie w przypadku Usług Cyfrowych
  Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Cyfrowej lub odbycie Szkolenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy, i usługa zostanie wykonana przez M&K, traci on prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Wyjątki dotyczące Usług Elektronicznych
  W przypadku, gdy M&K zrealizuje Usługę Elektroniczną z wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który był poinformowany o utracie prawa do odstąpienia po wykonaniu usługi, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia.
 3. Warunki Odstąpienia dla Konsumentów
  Klient nie posiada prawa do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny. Korzystanie z Treści lub Usług cyfrowych przed upływem 14 dni od zakupu powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy.
  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia Produktu.
 4. Procedura Odstąpienia
  Aby odstąpić od umowy, Klient powinien poinformować M&K o swojej decyzji, wysyłając oświadczenie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego poniżej Regulaminu.
 5. Zwrot Płatności
  W przypadku odstąpienia od umowy, M&K zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. Metody Rozwiązywania Sporów i Reklamacji dla Konsumentów przez M&K
  Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów
  M&K zgadza się na rozstrzyganie potencjalnych konfliktów wynikających z zawartych Umów poprzez mediacje lub postępowanie polubowne. Detale procedury zostaną ustalone wspólnie przez strony zaangażowane w spór.
  Jurysdykcja Sądowa i Prawo Właściwe
  Konflikty związane z usługami oferowanymi przez M&K podlegają orzecznictwu sądów powszechnych. Prawem stosowanym w takich przypadkach jest prawo Norwegii.
 7. Zasady Obowiązywania i Modyfikacji Regulaminu
  Aktualizacje Regulaminu
  M&K ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z poważnych przyczyn, takich jak zmiany w procesie zawierania Umowy, nowe przepisy prawne, wprowadzenie nowych Produktów lub zmiany w systemach informatycznych.
 8. Stosowanie Zmienionego Regulaminu
  Do umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie stosuje się wersję obowiązującą w dniu zawarcia umowy. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po 14 dniach od ich opublikowania.
 9. Podstawa Prawna Regulaminu
  Regulamin jest zgodny z prawem norweskim.
Utrwalanie Wizerunku Podczas Szkoleń
 1. Zgoda na Utrwalanie Wizerunku
  M&K informuje, że podczas Szkoleń (w tym szkoleń, sesji coachingowych, webinarów) może utrwalać wizerunek uczestników, na co Klient wyraża zgodę składając zamówienie. M&K może wykorzystywać te materiały, w tym zdjęcia i nagrania, na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub w Internecie w celach promocyjnych i reklamowych Sklepu oraz oferowanych Produktów i Szkoleń.
 2. Możliwość Wycofania Zgody
  Klient ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail M&K.
Ochrona Danych Osobowych
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych
  Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez M&K, który jest administratorem tych danych.
 2. Podanie Danych Osobowych
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych Usług Elektronicznych i zawarcia Umowy.
 3. Polityka Prywatności
  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.