10 kroków do poprawy wyników pracownika, który nie osiąga oczekiwanych rezultatów.

Zarządzanie pracownikiem w Norwegii, który nie spełnia oczekiwań, może być wyjątkowym wyzwaniem. Ze względu na specyfikę kultury pracy i oczekiwań w tym kraju, dla pracodawcy kluczowe jest podejście do takich sytuacji z mądrością i cierpliwością. W tym kontekście niezwykle ważny jest jasny plan działania. Dlatego bardzo ważne aby skutecznie wspomagac pracowikow w osiąganiu lepszych wyników w norweskim środowisku pracy. 

Wyznaczaj jasne oczekiwania

W norweskich standardach pracy dużą wagę przykłada się do jasnego określenia oczekiwań. To pomaga pracownikom skupić się na tym, co jest najważniejsze, i dostarczyć oczekiwane wyniki. Aby zapewnić zrozumienie oczekiwań:

 1. Dokładna specyfikacja.  Pisz jasne i precyzyjne opisy stanowisk pracy, aby każdy wiedział, jakie są jego obowiązki.
 2. Częste komunikaty. Regularne spotkania z pracownikami, aby przekazać im feedback i upewnić się, że wiedzą, czy idą w dobrym kierunku.
 3. Szkolenia. Organizuj szkolenia dla nowych pracowników, aby zrozumieli oni standardy pracy w Norwegii.

ZAWSZE zidentyfikuj problem

Niską wydajność pracowników można przypisać wielu przyczynom. Zrozumienie przyczyn jest kluczem do znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

 1. Analiza.  Przeanalizuj dane dotyczące wydajności pracownika, aby zobaczyć, gdzie dokładnie występują problemy.
 2. Sondaże. Ankiety wewnętrzne mogą pomóc w zrozumieniu, czy pracownicy czują się przeszkoleni i kompetentni w zakresie norweskich praktyk.
 3. Zrozumienie kulturowe: Upewnij się, że wiesz, skąd pochodzą Twoi pracownicy i jakie mogą mieć kulturowe oczekiwania wobec pracy. Zrozumienie tych różnic może pomóc w identyfikacji nieporozumień.

Prywatna rozmowa

Komunikacja w Norwegii jest bezpośrednia, ale też pełna szacunku. Jeśli musisz poruszyć kwestię wydajności z pracownikiem to koniecznie zalecam : 

 1. Odpowiednie miejsce. Wybierz spokojne miejsce, które będzie sprzyjać otwartej rozmowie.
 2. Aktywne słuchanie. Pozwól pracownikowi wyrazić swoje uczucia i obawy. Staraj się zrozumieć, skąd pochodzą jego trudności.
 3. Konstruktywna krytyka. Skup się na tym, co można poprawić, a nie na błędach. Proponuj konkretne rozwiązania, takie jak dodatkowe szkolenia.
 4. Wzajemny szacunek. Nawet jeśli rozmowa dotyczy trudnych tematów, pamiętaj, aby traktować pracownika z szacunkiem i empatią. Ostatecznym celem jest poprawa, a nie kara.

Budująca krytyka czyli KONSTRUKTYWNA 

Aby krytyka była postrzegana jako konstruktywna, musi być dobrze przemyślana i odpowiednio skomunikowana. W kontekście norweskich realiów zawodowych:

 1. Konkretne przykłady: Zamiast mówić „nie robisz tego dobrze”, powiedz „zauważyłem, że w projekcie X mogłeśby postarać się bardziej w zakresie Y. Masz pomysł, jak to poprawić?”.
 2. Akcentowanie pozytywów: „Twoja praca nad projektem A była świetna, szczególnie podobało mi się B. Ale myślę, że w projekcie X jest miejsce na poprawę”.
 3. Dostosowanie do norweskich standardów: „W Norwegii bardzo cenimy sobie precyzję w raportach. Uważam, że twój ostatni raport mógłby być bardziej szczegółowy w zakresie C”.

Ustal cele wspólnie ważne dla obu stron

Ustalanie celów jest kluczowym elementem motywacji i rozwoju pracowników, zwłaszcza w kontekście specyfiki norweskiego rynku pracy.

 1. Dialog. Zamiast narzucać cele, prowadź dialog z pracownikiem i ustalcie je razem. Może to być na przykład „Jakie umiejętności chciałbyś rozwijać w ciągu następnego roku?”
 2. Realność. Cele powinny być ambitne, ale osiągalne w kontekście norweskiego rynku. „W Norwegii standardem jest X, myślisz, że mógłbyś osiągnąć Y w ciągu Z miesięcy?”
 3. Regularne przeglądy. Umów się na comiesięczne lub kwartalne spotkania, aby omówić postępy pracownika w stosunku do ustalonych celów. „Chciałbym, abyśmy spotkali się co miesiąc, aby omówić, jak idzie praca nad twoim celem dotyczącym X”.

Zaproponuj wsparcie i zasoby

Norwegia oferuje wiele programów wsparcia dla pracowników, które mogą pomóc w rozwoju zawodowym.

 1. Informowanie o dostępnych zasobach: „Wiem, że chciałbyś poprawić swoje umiejętności w zakresie X. W Norwegii mamy kilka świetnych kursów i szkoleń na ten temat”.
 2. Pomoc w dostępie: „Jeśli potrzebujesz, mogę pomóc ci znaleźć odpowiednie szkolenie lub kurs, który pomoże ci rozwijać te umiejętności”.
 3. Wsparcie finansowe: Jeśli to możliwe, firma może rozważyć wsparcie pracownika finansowo w dostępie do tych zasobów. „Jeśli zdecydujesz się na ten kurs, możemy rozważyć pokrycie części kosztów”.


Dokumentuj wszystko
:

W Norwegii prowadzenie dokładnej dokumentacji jest nie tylko oznaką profesjonalizmu, ale też ważnym elementem transparentności, odpowiedzialności i zabezpieczenia swoich interesow.

 1. Systematyczność. Wprowadź system, w którym wszystkie ważne informacje, takie jak postępy w pracy, osiągnięcia i ewentualne trudności, są rejestrowane.
 2. Archiwizacja. Utrzymuj dokumenty w bezpiecznym miejscu, tak aby można było do nich wrócić w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Przejrzystość. Umożliwiaj pracownikom dostęp do ich własnych dokumentów, aby mogli śledzić swoje osiągnięcia i obszary do poprawy.

Regularne spotkania

Bliska komunikacja jest kluczem do zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracowników.

 1. Planowanie. Wprowadź cykl regularnych spotkań, takich jak tygodniowe lub miesięczne przeglądy postępów.
 2. Tworzenie atmosfery zaufania. Zachęcaj pracowników do otwartej komunikacji i dzielenia się swoimi przemyśleniami i obawami.
 3. Szybka reakcja. Dzięki regularnym spotkaniom można szybko identyfikować i rozwiązywać ewentualne problemy.

Rozważenie dodatkowych działań:

Kiedy tradycyjne metody nie przynoszą oczekiwanych wyników, czas na alternatywne podejście.

 1. Dodatkowe szkolenia. Jeśli pracownik ma trudności z pewnymi aspektami pracy, zaoferuj dodatkowe szkolenia w tym zakresie.
 2. Zmiana zakresu obowiązków. Może się okazać, że pracownik lepiej sprawdzi się w innej roli lub zadaniu. Rozważ możliwość przesunięcia go w inne miejsce w firmie.

Bądź konsekwentny/a:

Równość i uczciwość są kluczowe na norweskim rynku pracy.

 1. Sprawiedliwość. Upewnij się, że wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane na podstawie obiektywnych kryteriów.
 2. Spójność. Podejmuj decyzje w sposób konsekwentny wobec wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji czy stażu w firmie.
 3. Transparentność. Komunikuj się jasno i otwarcie z pracownikami na temat podjętych decyzji i ich przyczyn.

Zrozumienie i dostosowanie się do norweskich standardów pracy jest kluczem do sukcesu każdej organizacji działającej w tym kraju. Poprzez dokładną dokumentację, regularną komunikację, elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz konsekwencję w działaniu, firmy mogą zapewnić produktywność i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie budować pozytywny wizerunek na rynku.