Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego oddaję w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies z funkcjonowaniem strony internetowej www.malgorzatadurczyk.no

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest: 

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK 

Sandervegen 49, 2100 Skarnes

Nr. Org. 929 322 967

1. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK przetwarza Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz moja stronę internetową, korzystasz ze świadczonych przez mnie usług konsultacyjno-doradczych, szkoleń albo w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu przyjęcia zlecenia, jego wykonania i dostarczenia innych umówionych usług. Przy wyrażeniu Twojej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach.

Dokładam wszelkich starań, abyś czuł się bezpiecznie, że Twoje dane osobowe są przetwarzane we właściwy sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi o tym, w jaki sposób gromadzie dane osobowe oraz w jakim celu je używam. Zawiera ono również informacje o tym, w jaki sposób zabezpieczam dane osobowe, komu je udostępniam i jakie są Twoje prawa.

2. CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio powiązane z daną osobą, w tym m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, adres IP i numer telefonu komórkowego.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK (o numerze organizacyjnym 929 322 967), z siedzibą przy Sandervegen 49, 2100 Skarnes jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z mojej stron internetowej i usług, lub w przypadku kontaktowania się ze mną w inny sposób.

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK przetwarza m.in. dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer personalny, tymczasowy numer personalny, informacje kredytowe i adresy IP. Informacje te są przetwarzane w następujących celach;

4.1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Przetwarzaniu podlegają dane kontaktowe i ewentualne dane osobowe, które mogą wynikać z przesłanego na skrzynek mailowa zapytania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), dalej zwanego „GDPR” art. 6 nr. 1 litera f (wyważenie interesów). Uznaje to za konieczne, aby móc rozpatrzyć Twoje zapytanie.

4.2. NAWIĄZANIE RELACJI Z KLIENTEM I ADMINISTRACJA JEGO DANYCH

W momencie kiedy dana osoba kontaktuje się z mną z prośbą o pomoc konsultacyjna / doradcza, przed podjęciem przeze mnie decyzji o przyjęciu zlecenia przeprowadzam wewnętrzną kontrolę czy nie zachodzi konflikt interesów. Kontrola konfliktu interesów przy klientach indywidualnych obejmuje imię i nazwisko, czego sprawa dotyczy, numer personalny osoby, która się do mnie zgłasza, jak również dane innych podmiotów ewentualnie występujących w sprawie.

W związku z nawiązaniem relacji z klientem, przeprowadzam kontrolę klienta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o praniu brudnych pieniędzy. Kontrola ta jest niezbędna na podstawie ustawy o praniu brudnych pieniędzy, patrz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera c. W momencie przyjęcia przeze mnie zlecenia rejestruje powyższe dane kontaktowe oraz dane osobowe niezbędne dla prowadzenia danego zlecenia. Rejestracja danych osobowych dla klientów indywidualnych jest wymagana dla nawiązania stosunku umownego z klientem indywidualnym, patrz. GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b. Rejestracja danych klienta biznesowego odbywa się na podstawie przepisów GDPR artykuł 6 nr. 1 litera f (wyważenie interesów).

4.3. PROWADZENIE ZLECENIA

Dane osobowe przetwarzam w związku z otrzymanym zleceniem na konsultacje lub doradztwo, w zakresie niezbędnym dla realizacji zlecenia. Dane mogą zawierać informacje o klientach, stronie przeciwnej i innych osobach związanych ze sprawą, a także poufne dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie GDPR artykuł 6 nr 1 litera f (równoważenie interesów). 

4.4. ZARZĄDZANIE DANYMI KLIENTA

Dla każdego zlecenia, wykonywanego na rzecz klienta tworza jest odrębne kartoteka. Czas poświęcony na zlecenie oraz związany z tym koszt jest rejestrowany w systemie księgowym. W przypadku klientów biznesowych podstawa prawna przetwarzania danych wynika z GDPR art. 6 nr. 1 litera f (równoważenie interesów), natomiast w przypadku klientów indywidualnych, przetwarzanie uznaje się za niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b.

4.5. FAKTUROWANIE

Dane kontaktowe otrzymane od klientów biznesowych są używane do wystawienia faktury. W przypadku klientów indywidualnych do wystawienia faktury używa się danych adresowych. Podstawę przetwarzania danych stanowi GDPR artykuł 6 nr 1. litera f ( równoważenie interesów) w przypadku klientów biznesowych oraz GDPR artykuł 6 nr. 1 litera b w przypadku klientów indywidualnych.

4.6. STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES

Używam plików cookies, aby zanotować obecność osoby korzystającej ze strony internetowej MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK www.malgorzatadurczyk.no . Celem tego jest prowadzenie statystyk dotyczących użytkowania strony oraz stworzenia podstaw do jej ulepszenia. Do analizy informacji używam narzędzia analitycznego Google Analytics.

Informacje zbierane przez Google Analytics są przechowywane na serwerach Google w USA. Otrzymane informacje podlegają wytycznym polityki prywatności danych firmy Google. Masz możliwość zrezygnowania z używania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Czynność ta może jednocześnie wpłynąć na brak dostępu do niektórych z naszych usług. Na stronie internetowej www.nettvett.no możesz przeczytać o tym, jak skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała/odrzucała pliki cookies.

5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK stworzyła procedury i środki, które mają na celu zabezpieczenie Twoich danych przed niepożądanym dostępem osób nieuprawnionych oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

We współpracy z naszymi dostawcami systemów przetwarzania danych, usług komputerowych, strony internetowej itp. przeprowadza się bieżące oceny w celu zabezpieczenia sposobu przechowania zebranych informacji.

6. KIEDY USUWANE SĄ DANE OSOBOWE?

MEKLING OG KONSULTASJON MALGORZATA DURCZYK nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż to jest konieczne dla świadczenia przeze mnie usług lub w celu realizacji celu w jakikolwiek inny sposób.

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

7. Z KIM DZIELE SIĘ DANYMI OSOBOWYMI?

O ile nie wyrazisz odrębnej zgody na udostępnianie danych osobowych, Twoje dane osobowe udostępniane są innym podmiotom tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających ze zlecenia. Informacji o danych osobowych udzielamy naszym podwykonawcom technicznym oraz władzom publicznym, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek dostarczenia takich informacji.

8. TWOJE PRAWA

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałem jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

 

    • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,

    • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery, 

    • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,

    • tryb incognito w przeglądarce internetowej,

    • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com

9. KONTAKT

W razie pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych albo prośby o wgląd, poprawienie lub usunięcie danych zapraszamy do kontaktu mailowego na adres post.melker@gmail.com

Dowiedz się więcej 

Kontakt

Stasjonsvegen 16,
2100 Skarnes